top of page

MOTIVATIE

Ongeveer 3 á 4 keer per jaar komt de Motivatie uit, het vaktijdschrift van de NVVZT.

 

Hierin staan handvaten die voor iedere trainer van belang kunnen zijn. Tevens kunnen trainers zelf ook inhoud aanleveren. Na goedkeuring door het bestuur wordt deze bijdrage in de eerstvolgende Motivatie gepubliceerd. Het bestuur gaat ervan uit dat eventuele ingezonden kopij afkomstig is van de inzender, tenzij anders is vermeld. Het is voor het bestuur onmogelijk om na te gaan of een artikel uit een andere publicatie afkomstig is.

De aansprakelijkheid voor de inhoud ligt daarom volledig bij de inzender.

 

Overnemen van gehele of delen van artikelen is toegestaan voor niet commerciële doeleinden, tenzij anders vermeld en alleen met duidelijke bronvermelding. Overnemen van (delen van) artikelen door niet leden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het gehele bestuur.

Inhoud kunt u mailen naar info@zwemcoach.nl t.a.v. Nico Hulstaart (redactie van de Motivatie).

bottom of page