top of page

Zaterdag 30 oktober 2021

|

Drunen

NVVZT Bijscholing over : Meer meten, is veel meer weten!

Tijd en locatie

Zaterdag 30 oktober 2021

Drunen, Anton Pieckplein 73, 5152 LZ Drunen, Nederland

Gasten

Over het evenement

Beste leden,

Zoals jullie al hebben kunnen lezen in onze vooraankondiging van … organiseert de NVVZT op 30 oktober a.s. een bijzonder interessante en leerrijke bijscholing. De  NVVZT acht het reeds vanaf de begin jaren zeventig onmisbaar om de kwaliteit van de leden op een hoog niveau te houden. Tijdens onze bijscholingen gaan theorie en praktijk hand in hand.

Wij zijn bijzonder verheugd jullie onderstaand programma (uiteraard conform de geldende coronaregels) aan te kunnen bieden. We hebben gekozen voor het thema met als uitdagende titel:

Meer meten, is veel meer weten!

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

08.00 - 09.00           Inloop met koffie/thee

09.00 - 09.10            Woord van welkom

09.10 - 10.40            Deel 1 ochtendprogramma    InnoSportLab : Carlo van der Heijden

                                       Thema : Metingen tijdens trainingen en wedstrijden

10.40 - 11.10              Koffie-, theepauze

11.10 - 12.30              Deel 2 ochtendprogramma  Van Oossanen Naval Architects B.V. : Irene Piastra & Andrea Giannoulis

                                       Thema : Nut van een virtuele sleeptank

12.30 - 13.45             Lunch

13.45 - 15.15              Deel 1 middagprogramma  met  Marcel Wouda

                                        Thema : Wat hij met Ranomi en Femke heeft gedaan soort van 3de cijfer achter de komma

                                        verbeteren analyse en meten ,en een stukje over zijn nieuwe functie binnen de KNZB. 

15.15 - 15.45              Koffie-, theepauze

15.45 - 17.15              Deel 2 middagprogramma met Ronald Gaastra 

                                        Thema :  nog niet bekend 

17.15                               Samenvatting en afsluiting bijscholing

Na de afsluiting van de bijscholing zal de uitreiking van de certificaten van deelname plaatsvinden, waarna de algemene ledenvergadering van de NVVZT zal aanvangen om ± 17:45 uur.

Locatie:

Party Centrum Wijnand van Delft, Anton Piekplein 73, 5152 LZ Drunen, tel: 0416-373434.

Kosten (inclusief koffie, thee, lunch, certificaat en PDF’s):

Leden NVVZT:  € 30,00

Nieuwe leden:  € 50,00 *)

Niet leden:  € 70,00

Studenten: € 40,00 **)

*) Bij afgifte getekende machtiging tot automatische incasso, jaarlijkse contributie: € 40,00.

**) Op vertoon van hun studentenpas.

Inschrijving:

De inschrijving -zo spoedig mogelijk- via de website of middels bijgaand formulier.

Site: www.zwemcoach.nl

E-mail:  info@zwemcoach.nl

Post:  Erik van Dartel Hoge slagen 317 5233SL ‘s-Hertogenbosch

Telefoon:  06-46118399

Betaling:

Banknummer NL08INGB0003985897, ten name van NVVZT (Nederlandse Vereniging Van Zwemsport Trainers), Hoge Slagen 317, 5233 SL Den Bosch. Indien de betaling nog niet is ontvangen, bij binnenkomst betalen. Dubbelbetaling wordt gerestitueerd. Onverhoopt verhinderd? Een ander NVVZT lid kan jouw plaats innemen. Vervanging en annulering bij voorkeur per e-mail. Bij annulering worden de volledige inschrijvingskosten in rekening gebracht.

Samenvattingen zullen verschijnen in een volgende Motivatie alsmede op onze site.

Licentieverlenging.

Iedere NVVZT-bijscholing geeft recht op licentieverlenging mits de bijscholing aan de

daarvoor gestelde kwaliteitseisen voldoet; dus levert ook deze bijscholing twee kruisjes op.

Deskundigheidsbevordering van onze leden.

Wij moeten het vooral hebben van kennis en innovatie, zoals trainingsmethoden die bewezen effectief zijn. Internationaal is het constant zoeken naar betere en nieuwe mogelijkheden. Maar wat hebben wij aan nieuwe kennis als het niet wordt geïmplementeerd in de training? Trainers willen steeds weer weten. Uit gesprekken bleek mij dat trainers snakken naar een praktisch wetenschappelijk gefundeerde totaalbenadering die het hen in de praktijk mogelijk maakt hun pupillen op een hoger niveau te brengen. Wederom wordt effectieve kennis gepresenteerd, toe te passen in eigen trainingen om vakbekwaamheid en kennisniveau op peil te houden

Een bijzonder leerzame dag toegewenst,

Fré Drenth, voorzitter NVVZT.

Tickets

 • Gasten

  € 70,00
 • leden

  € 30,00
 • studenten

  € 40,00
 • Nieuwe Leden

  € 50,00
 • Nieuwe Leden

  Met Afgifte van een automatische incasso , eenmalig een korting van €10,-

  € 40,00

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page